Dette er den høyeste omsetningen Con-Forms historie.

Resultatet bekrefter at de resultatforbedrende tiltak som er iverksatt har god effekt, og alle resultatenheter bidrar med positive resultater.

De oppnådde resultatene i 2016 følger av den innsats og det engasjement våre ansatte hver dag legger ned for å skape resultater for Con-Form. Dyktige medarbeidere i alle ledd er vårt viktigste konkurransefortrinn, og sammen med våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere har vi et godt utgangspunkt for en fortsatt positiv utvikling for Con-Form.