BIM-prosjektering

Våre tilbudsledere jobber tett sammen med BIM-teknikere/kalkulatører som 3D-modellerer råbygg i tilbudsfasen. I dette stadiet brukes 3D-modellen som grunnlag for prissetting. Dette gir god dokumentasjon av vårt tilbudsgrunnlag, hvor man i samarbeid med kunde skaper gode og kostnadseffektive løsninger.

I prosjekteringsfasen har vi egne tegnere/konstruktører som utarbeider en mer detaljert 3D-modell i tett samarbeid med rådgivende ingeniører, arkitekter, tekniske fag og prosjektledere. Fra denne 3D-modellen genereres det produksjonstegninger til fabrikk og montasjeplaner til byggeplass. Her bistår BIM-teknikere våre prosjektledere med kollisjonstesting av 3D-modeller på tvers av fag for å redusere feil, både på fabrikk og byggeplass.

I total underentreprise medtar vi all prosjektering, og har flere rådgivende ingeniør-miljøer vi samarbeider med. Ett av disse er PentaCon, hvor vi også har eierandeler. Dette sikrer oss god tilgang til fagmiljøer som kjenner Con-Form og som kan hjelpe til med å videreutvikle og optimalisere bruk av vårt system.

 Con-Form har den siste tiden jobbet mot et «built as model» prinsipp hvor man benytter 3D-modellen som gis ved tilbud til å registrere og prissette alle endringer underveis og ved ferdigstillelse av prosjekter. Utbyttet er en detaljert rapport som fanger opp alle endringer og tilhørende priskonsekvens. Dette gjør samarbeidet med kunde forutsigbart og rettferdig, som videre reduserer uoverensstemmelser i prosjekt.