Montasje, forskaling, armering

I Con-Form liker vi å bygge gode lag. Derfor har vi fast ansatte montører som jobber sammen i faste lag. Kombinert med systematisk opplæring gjennom Con-Form skolen og god planlegging fra våre prosjekt- og anleggsledere optimaliserer vi vår prosjektgjennomføring.