Con-Form ønsker å bidra til at det utdannes nye dyktige fagfolk til byggebransjen, en spennende og hyggelig bransje med mange muligheter. 

Vi ser dette som et viktig samfunnsansvar. Skal vi ivareta et faglig høyt nivå i norsk byggebransje, må vi legge forholdene til rette for framtidens ansatte. Det vil alltid være behov for dyktige fagfolk som kan bygge!

Con-Form er opptatt av å ha god kontakt og samarbeid med studenter, og da spesielt fra ingeniørstudier eller teknisker fagskoler.
Dette er viktig kompetanse for Con-Form, og vi ser at studenter kan bringe med seg nye perspektiver og kunnskaper som kan være nyttige for oss i vår videre utvikling. Samtidig vil det være lærerikt for studenter å samarbeide med erfarne fagfolk hos oss.
Vi ønsker å bli kjent med studenter, og vi ønsker at studenter skal kjenne til Con-Form som en seriøs og spennende aktør i byggebransjen.


Sommerjobb eller bachelor/master-oppgave

Gjennom sommerjobb, eller ved å skrive bachelor/master-oppgaver i samarbeid med oss, kan vi bli godt kjent med hverandre. Vi har rekruttert flere nylig uteksaminerte studenter på denne måten.