Vi produserer de fleste typer betongelementer hvor Con-Form-elementer er vårt hovedprodukt. Vi produserer Con-Form elementer på lisens fra konsernet Con-Form AS.

Vi komplementerer denne produksjonen med diverseproduksjon. Innenfor denne kategorien produserer vi blant annet trapper, repos, søyler, dragere, balkonger og svalganger. 

Med vår kunnskap innenfor Con-Form har vi utviklet et eget system for bygging av betongkaier. Dette systemet er benyttet i i en lang rekke kaiprosjekter fra Smøla i sør til Svalbard i Nord. Fra små til litt større kaiprosjekter for private, til fiskeri- og oppdrettsnæringen, industri-, losse-og lastekaier for cargo, m.fl.