Con-Form støtter opp om de forebyggende tiltakene til myndighetene, og følger deres helsefaglige anbefalinger for smittebegrensning. 
 
Con-Form følger også BNLs retningslinjer for tilrettelegging av forsvarlig drift på byggeplassene, og har i tillegg innført egne tilpassede smittevernstiltak for våre byggeplasser, fabrikker, lager, kontorer og hybelbygg.
 
Vår kriseberedskapsgruppe følger situasjonen kontinuerlig, og iverksetter nye tiltak ved behov.
 
Har du spørsmål knyttet til koronasituasjonen og Con-Form, ta kontakt med konsernsjef Morten Stjern på tlf 924 86 373.