Vi ser dette som et viktig samfunnsansvar. Skal vi ivareta et høyt faglig nivå i norsk byggebransje, må vi legge forholdene til rette for framtidens ansatte. Det vil alltid være behov for dyktige fagfolk som kan bygge!

Samtidig opplever vi at det er inspirerende og lærerikt å ha neste generasjon byggefolk på jobb sammen med oss – kanskje også som ordinære ansatte etter lærlingperioden.
Derfor har vi til enhver tid flere lærlinger tilknyttet oss i samarbeid med opplæringskontorene.

Våre lærlinger er sikret solid opplæring og god faglig veiledning i henhold til læreplanen for betongfaget. Samtidig ønsker vi at lærlingene skal få en konstruktiv og hyggelig tid i Con-Form, og lære oss å kjenne som en seriøs og spennende bedrift.