Med økt fokus på både effektive byggeprosesser og materialer med lang levetid, er betong et naturlig valg i dagens bygninger. Con-Form har inngående kunnskap om materialets muligheter, og utnytter betongens egenskaper i bærende elementer i konstruksjonen.

Lang historie
Betong har vært et foretrukket byggemateriale gjennom århundrer, fordi det har unike egenskaper som er vel så aktuelle i dag som den gang romerne bygget Colosseum. Betong holder vannmassene i Hoover-dammen på plass, det har gitt operahuset i Sydney sitt karakteristiske utseende og det ivaretar infrastrukturen rundt oss. Fra blomsterkassen på verandaen, via avløpsrørene i bakken til plattformene i Nordsjøen.

Miljøvennlig
Betong har ideelle egenskaper som få byggematerialer kan vise til, og sett i et miljøperspektiv kommer materialet vel så godt ut som for eksempel tre.

Dagens høye krav til energieffektive bygninger med lave vedlikeholdskostnader og lang levetid oppfylles med bruk av betong. Dessuten har materialet helt unike brannhemmende og lyddempende egenskaper. Det gir sikrere bygninger, og bedre komfort med redusert støy fra ytre omgivelser.

Energieffektivt
Betong er et tungt materiale som tar opp og lagrer energi. Evnen til både å lagre og å avgi varme, gir meget energieffektive bygninger. Den termiske massen kan gi energibesparelser på opp til 15 prosent på oppvarming, og 40 prosent på kjøling. Tallene er viktige for reduserte CO2-utslipp og mindre miljøbelastning i nærområdene våre.

Con-Form kan betong
Con-Form skal med sin inngående kompetanse bistå slik at ethvert byggeprosjekt leverer på sine gitte krav. Betong bør være et foretrukket materiale, som enten alene eller i kombinasjon med for eksempel tre, har lang levetid med lave vedlikeholdskostnader.

Derfor betong

  • Energieffektive bygg

  • Brannhemmende egenskaper

  • Lyddempende egenskaper

  • Meget gode livsløpsvurderinger (LCA) - bestandighet

  • Lave vedlikeholdskostnader

  • Lav risiko for fuktskader.

Dette er betong
Betong består av sement og vann som er blandet med sand, stein og tilsetningsstoffer. Ved denne blandingen oppstår en kjemisk reaksjon (hydratisering), som danner betong. Materialet er det mest brukte i verden innen bygg og anlegg, blant annet fordi det er ekstremt sterkt, har god formbarhet og lang levetid.

 

 

Betongtrapp.