Sommerrokvartalet skal inneholder hotel, serveringssteder og kulturfunksjoner samt boliger, og skal bidra til økt byliv ved Solli Plass.  Den verneverdige bygningen fra 1931 som var Oslo Lysverkers hovedkontor utgjør en del av kvartalet, og skal utvikles til et nytt hotellkonsept for Nordic Choice Hotels. Vestkantbadet som ligger i underetasjen skal restaureres og være tilgjengelig for Oslo’s befolkning.

Con-Form skal utføre råbygg for nybyggene, totalt ca. 18.000 m2 , som ligger bak Lysverks-bygningen.  Forberedende arbeider er påbegynt, hovedtyngden av kontrakts-arbeidene starter i uke 12 og skal være ferdigstilt til årsskiftet 2020/-21. 

Nøkkelressurser i prosjektet vil fra Con-Forms side være:  Linda Vikse, Prosjektleder.  Bjørn Ole Rasmussen, Prosjekteringsleder.  Jan Einar Stavnhaugen, Regionsjef/Produksjonsleder, Kjell Arne Olsen, Mindaugas Kvederas og Jimmy Dollbring anleggsledere.

Vi takker for tilliten og ser fram til å få bygge deler av Sommerrokvartalet sammen med HENT.