Filmen ble også vist på HMS-konferansen på Lillestrøm i november 2019. Metoden er møtt med stor positiv interesse fra byggebransjen, spesielt fordi den representerer en lettvint løsning på en kjent og dagligdags sikkerhetsutfordring.

 

Con-Form appen

Con-Form har også utviklet sin egen app som helt klart styrker sikkerhetsarbeidet i bedriften.

Etter at appen ble introdusert har antall avviksmeldinger mer enn doblet seg! Over 70% av alle avvik rapporteres nå via appen.
Dette bidrar til økt sikkerhetstenking hvor målet er at våre medarbeidere skal komme uskadet og trygt hjem fra jobb hver dag.

Medarbeiderne har selv kommet med gode innspill til appen for å sikre bedre informasjonsflyt i bedriften, samt bidrag til økt digitalisering av byggeplass og fabrikk i Con-Form.

På appen kan man også blant annet finne dagens interne nyheter, bilder fra aktuelle byggeplasser, foreta mottakskontroll, finne aktuelle sjekklister, håndbøker, kurskalender, samt komme med forbedringsforslag.

Av Con-Form sine 460 ansatte er det nå 407 aktive brukere av appen.

Con-Form er langt fremme hva gjelder sikkerhet på byggeplass. Med en H-verdi på 1 ser vi at det kontinuerlige fokuset på HMS gir resultater, samtidig som vi innser at dette krever bevisst fokus fra alle ansatte hver eneste dag.