Bjørn Bakke
Bjørn Bakke har hatt en sentral rolle gjennom hele Con-Forms historie. Her forteller han om en bedrift som har evnet å tilpasse seg byggeindustriens utfordringer gjennom årene.