Veidekke kjøper seg inn i Berntsen & Bo A/S, og blir deleiere i Con-Form. Bedriften ser muligheter innenfor tunnelbygging, og fabrikkene tilpasser produksjonen med en ny type elementer.

Vinterbro-Hvassum blir den første tunnelen med elementer for frost- og vannsikring støpt i sandwich-konstruksjon.

Etter tunge år i norsk byggebransje, kjøper Veidekke de resterende to tredeler av Con-Form i 1991.

I tillegg til det store prosjektet med Vinterbro-Hvassum tunnelen, bygger Con-Form blant annet Thon Hotel Triaden og Gjøvik ishall, som er et samarbeid mellom Veidekke og Selmer.