1998

Etablerer Con-Form Strømstad AB. Det svenske og norske markedet er ikke i takt, og ledelsen ser at det kan gi god utnyttelse av ressursene å operere i to markeder. Kjøper et tomt fabrikklokale utenfor Strømstad, men produksjon i lokalene avventes.