2012

Investeringsselskapet Reiten & Co blir hovedeier i Con-Form. Con-Form bygger Friends Arena Hotel i Stockholm.