2014

Bjørn Bakke ønsker etter 30 år å overlate lederansvaret til nye krefter hentet eksternt, og Morten Stjern blir ny konsernsjef i Con-Form. Bjørn Bakke fortsetter som leder for virksomhetsutvikling i selskapet.