Bjørn Bakke
Bjørn Bakke har hatt en sentral rolle gjennom hele Con-Forms historie, og forteller om en bedrift som har evnet å tilpasse seg byggeindustriens utfordringer.