Sola Rådhus, Sola

Sola Raadhus
Fotomontasje: Longva arkitekter

Con-Form utfører råbygget på prosjekt Sola Rådhus for Consto Sør AS. Rådhuset er på ca 8600m² og parkeringskjeller i to etasjer på til sammen 5300m².

Nøkkelinformasjon

Oppdragsgiver:Consto Sør AS
Sted:Vest-Norge
Byggeår:2018
Bygningstype:Offentlig