Montasjearbeideren skal montere betongelementer i henhold til utarbeidede tegninger og beskrivelser på byggeplass. Jobben skal utføres i samsvar med gjeldende spesifikke beskrivelser for prosjektet, og ifølge retningslinjer for Con-Form byggesystem og Montasjeskolen i Con-Form. Montasjearbeideren skal påse at den etterspurte kvaliteten på sluttproduktet blir ivaretatt på best mulig måte, og bidra til at reglene for helse, miljø og sikkerhet (HMS) ivaretas i det daglige arbeidet. Du må kunne være fleksibel med arbeidssted, da prosjektene utføres på ulike steder i Oslo.


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fagbrev, helst i betongfaget, lang relevant erfaring kan kompensere
 • Erfaring fra byggeplass og med betongelementer
 • Kunne lese og forstå tegninger
 • Erfaring fra arbeid med jernbinding
 • Erfaring fra arbeid med forskaling
 • God muntlig og skriftlig forståelse for norsk eller svensk, eventuelt engelsk
 • God innsikt i norsk HMS-kultur


Det er ønskelig at du har fullført kurs i:

 • 555 - bruk av personlig verneutstyr
 • Anhuking, stropping og signalgivning
 • Grunnkurs personlig fallsikring
 • Varme arbeider


Personlige egenskaper:

 • Praktisk forståelse
 • Handlingsorientert/målrettet
 • Grundig
 • Selvstendig
 • Effektiv
 • Samarbeids/team-orientert
 • Gode kommunikasjonsevner


Vi tilbyr:

 • God opplæring på de faglige arbeidsoppgavene og på HMS gjennom vår Con-Form Skole
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Godt arbeidsmiljø


Har du spørsmål ta kontakt med Jan Otto Honsrud på tlf + 47 906 81 050.

Eller send søknadsbrev og CV til jan.otto.honsrud@con-form.no