Vi opplever stor pågang og positiv utvikling, og trenger nå flere kollegaer – håper du har lyst til å bli med på laget.

For tiden er vi 23 ansatte, og vi har et hyggelig og hektisk arbeidsmiljø.

Vi holder til i Slusevegen 4 i Lunde.

Det er en fordel om du har kjennskap til betong eller har erfaring med jernbinding.

Fabrikken i Lunde er en del av Con-Form Group og er et viktig satsingsfelt for selskapet.

Con-Form har utviklet et komplett byggesystem basert på prefabrikerte forskalingselementer i betong, som monteres og støpes ut til ferdige konstruksjoner på byggeplass. Con-Forms visjon er å være Best på råbygg. Con-Form ble etablert i 1982 for å effektivisere byggeprosessen, og det er fremdeles bedriftens overordnede målsetting.

Con-Form Group hadde en samlet omsetning i 2020 på ca 780 mill.kr., og vi forventer en omsetning på omtrent samme nivå i 2021.

Ta kontakt med Bjørn Einar Røraas på tlf. 482 17 304 eller på mail Bjorn.Roraas@con-form.no snarest mulig hvis du vil vite mer om stillingen, eller om du ønsker å søke.